BLOG

Laivijit กฎหมายบันได thum

กฎหมายงานบันได

“บันได” คือ สิ่งที่ทำเป็นขั้นๆ สำหรับก้าวขึ้นลง บันไดทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างบ้านแต่ละชั้นสำหรับบ้านที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ความปลอดภัยในการใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ต้องคำนึงถึง

Read More »
Laivijit ชนิดของไม้ thum

ชนิดของไม้บันได

งานบันไดเป็นส่วนประกอบของบ้านที่มีความสำคัญเรียกว่าเป็นหน้าตาของบ้าน ก่อนที่เราจะเลือกว่าจะใช้ไม้บันไดชนิดใดนั้น สิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือคุณสมบัติที่สำคัญของไม้บันไดที่ต้องการ

Read More »
cover02

ศัตรูของไม้ – เชื้อรา

เชื้อราเป็นในหนึ่งในศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้บันไดเสื่อมสภาพ โดยหลักๆ แล้วเชื้อราที่จะจำแนกได้ 3 ประเภท ตามลักษณะของความเสียหายที่แตกต่างกัน
1. เชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ เชื้อราชนิดนี้จะเข้าไปทำลายในส่วนเนื้อไม้

Read More »